Tänapäeva maailmas ei ole sport enam vaid pelgalt spordientusiastide pärusmaa, vaid on kujunenud omamoodi efektiivseks turunduse tööriistaks. Spordisündmused toovad kokku arvestataval hulgal inimmasse, lisaks kaasneb sellele ulatuslik eel- ja järelkampaania nii sotsiaal- kui tavameedias, rääkimata otseülekannetest. Üha enam progressiivseid kompaniisi on leidnud, et just sport on tööriist, mille kaudu on efektiivseim leida uusi kliente ning uuendada suhteid vanadega. 
Korraldame regioonis esma- ja erakordset ratsafestivali formaati, pakkudes võimalusi paljudele erinevaid alasid harrastavatele ratsasportlastele. Kutsume teidki meiega liituma, et teha koostöös erakordne sündmus veelgi erakordsemaks. Edukas koostöös on meil kõigil ainult võita!

TÄNAME:

OUR PARTNERS